Mocni w wierze

No Logo
2:20 pm - 2:50 pm | Friday 29th March

Religia

 

Prowadzi: Pawe? ?liwi?ski. Program pomaga rozwia? w?tpliwo?ci i daje odpowiedzi na nurtuj?ce pytania dotycz?ce wiary.

 

Polish