Ma się rozumieć

No Logo
2:50 pm - 3:00 pm | Thursday 29th August

RATING -
Inne

 

Prowadzi: o. Leonard Bielecki OFM, o. Franciszek Chodkowski OFM. Program odpowiadaj?cy na szerokie spektrum pyta? zwi?zanych z wiar? i moralno?ci?.

 

Audio - Stereo
Language - Polish

 

More Information
No Logo