S4C Digidol

S4C Digidol

Find out what's on S4C Digidol tonight at the UK TV Listings Guide

Time
TV Show
06:00 am
Bing
Castell Tywod
06:10 am
Halibalŵ
06:20 am
Stiw
Y Ras Fawr
06:35 am
Anifeiliaid Bach y Byd
06:45 am
Cei Bach
Bara Mari
07:00 am
New Caru Canu
Olwynion Ar Y Bws
07:05 am
Guto Gwningen
Hanes Map Benja
07:20 am
New Da 'Di Dona
Cymorth Cyntaf Gyda Trystan
07:30 am
New Patrôl Pawennau
Cŵn Yn Archub Y Post
07:45 am
Sbarc
Drychau
08:00 am
Blociau Rhif
08:05 am
Dwylo'r Enfys
Ceri
08:20 am
Syrcas Deithiol Dewi
Simsanu Fyny Fry
08:30 am
Timpo
08:40 am
Asra
Ysgol Santes Helen Caernarfon
08:55 am
Abadas
Camera
09:10 am
Sigldigwt
09:25 am
Jambori
09:35 am
Tŵt
Syrpreis Pen-blwydd
09:45 am
Llan-ar-goll-en
Dwylo Blewog
10:00 am
Sali Mali
Y Bwgan Brain
10:05 am
Oli Wyn
Pafiwr
10:15 am
Tomos a'i Ffrindiau
Boncyffion Bywiog
10:25 am
Do Re Mi Dona
Eifion Wyn - Y Gofod
10:40 am
Syrcas Deithiol Dewi
Chwiban Dewi
10:50 am
Sblij a Sbloj
11:00 am
Octonots
Yr Octonots A Dirgelwch Yr Octofad
11:15 am
Anifeiliaid Bach y Byd
11:25 am
Blero yn Mynd i Ocido
Awyr Las
11:40 am
Cacamwnci
12:00 pm
Newyddion S4C a'r Tywydd
12:05 pm
Caru Siopa
12:30 pm
Heno
1:00 pm
Bwrdd i Dri
1:30 pm
Ffermio
2:00 pm
Newyddion S4C a'r Tywydd
2:05 pm
Prynhawn Da
3:00 pm
Newyddion S4C a'r Tywydd
3:05 pm
Noson Lawen
Dathlu Penblwydd Chiz Yn 60
4:00 pm
Peppa
Fan Mistar Llwynog
4:05 pm
Do Re Mi Dona
Pen Barras - Yr Ysgol
4:20 pm
Octonots
Yr Octonots A'r Llyn Cudd
4:35 pm
Anifeiliaid Bach y Byd
4:45 pm
Cacamwnci
5:00 pm
Oi! Osgar
Llus Plis
5:10 pm
Mwy O Stwnsh Sadwrn
5:35 pm
Un Cwestiwn
5:55 pm
Larfa
Igian
6:00 pm
Dan Do
6:57 pm
Newyddion S4C
7:00 pm
Heno
7:30 pm
Newyddion S4C a'r Tywydd
8:00 pm
Pobol y Cwm
8:25 pm
Rownd a Rownd
8:55 pm
Newyddion S4C a'r Tywydd
9:00 pm
Eryri: Pobol y Parc
10:00 pm
Heliwr
11:05 pm
Pobl A'u Gerddi
11:40 pm
Pause

More channels at the UK TV Listings Guide..