BBC Alba

BBC Alba

Find out what's on BBC Alba tonight at the UK TV Listings Guide


Time
TV Show
12:00 am
Taghadh bho na Trads
12:30 am
Alleluia!
01:00 am
Alba Today
08:00 am
Alba Today
6:00 pm
Peppa
6:05 pm
Peppa
6:10 pm
Oran le Fiona
6:15 pm
Creag Nam Buthaidean
6:20 pm
Creag Nam Buthaidean
6:25 pm
Ben & Holly's Little Kingdom
6:40 pm
Ben & Holly's Little Kingdom
6:50 pm
An Rud As Fhearr Leam
7:00 pm
Alvinnn Agus na Chipmunks
7:10 pm
Dragonan - Dionadairean Berk
Ra is Chun an Iomaill/Race to the Edge
7:35 pm
Sealgairean Spòrsail
8:00 pm
An Ataireachd Bhuan
8:30 pm
Beul-Chainnt
9:00 pm
An La
9:30 pm
Bonn Comhraidh
10:00 pm
Air an Toir
10:55 pm
Eadar Chluich
11:00 pm
Bannan
11:30 pm
Ceolmhor @ Piping Live

More channels at the UK TV Listings Guide..